Onze aanpak

Procesanalyse

In de eerste stap zullen we altijd uw processen in kaart brengen om van daaruit te beslissen welke processtappen kunnen geoptimaliseerd en geïnformatiseerd worden. Het doel van deze stap is garantie te bieden dat u een oplossing krijgt die wel degelijk uw organisatie ondersteunt

Fit/gap

In de volgende stap gaan we nagaan op welke manier onze standaardpakketten uw processtappen kunnen ondersteunen. We bepalen wat door het standaardpakket kan ondersteund worden, welke modules we moeten configureren en waar eventueel maatwerk nodig zal zijn. Op basis van deze stap kunnen we een detailplanning voorstellen van de implementatie. Deze planning wordt samen met de klant vastgelegd en heeft als doel snel resultaten te kunnen boeken en gestructureerd te werk te gaan, zodat onze project steeds binnen afgesproken tijd en budget kunnen worden opgeleverd.

Implementatie

Elke implementatie die we doen zal bestaan uit een aantal fasen waarin we snel en accuraat de afgesproken functionaliteiten kunnen opleveren. Bij elke oplevering zullen we een formele acceptatie vragen van de klant zodat we zeker zijn dat we een product opleveren die van hoogwaardige kwaliteit is en die exact doet wat de klant verwacht.  Dit lijkt evident, maar in de praktijk blijkt dit in vele gevallen een struikelblok te zijn voor vele IT projecten. Hermis is zich van dit risico bewust en wil zekerheid aan haar klanten geven. 

Onderhoud

Een implementatie stopt niet bij de oplevering van het pakket of de functionaliteit. Hermis stelt zich garant door steeds een onderhoudscontract te verzorgen waarbij de SLA's op maat van en met de klant kunnen worden afgesproken. Kiezen voor Hermis is kiezen voor zekerheid, ook wanneer u onze oplossing in productie gebruikt.

Goede afspraken maken goede vrienden

Deze wijsheid staat als een paal boven water. Als u met Hermis in zee gaat voor uw project, dan zullen we steeds voor de aanvang van de implementatie alle elementen doorspreken zodat u weet welke de scope, timing en prijs van het project is en wat alle elementen zijn waarmee u dient rekening te houden. Wij zullen mee nadenken over het change management en impact op uw organisatie van ons project. Hermis staat voor transparantie en vertrouwen. Wij willen onze klanten helpen en een tevreden klant is de mooiste beloning van ons werk.